Firmast

OÜ DEKTUM EHITUS on ehitusettevõte, mis tegeleb üldehitus-, ehitusremondi töödega.
 

Tegevusaladeks on ehitiste püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine ja remontimine. Esimeste objektide valmimisaeg jääb aastasse 2006. Osaühingu kontor asub Rakveres ja tegutsemispiirkond on valdavalt Lääne-Virumaa, kuid teostame töid ka üle Eesti. Tuginedes oma praktilistele kogemustele ja hea ehitustava põhimõtetele on meie missiooniks pakkuda klientidele kvaliteetset ehitusteenust, andes sellega nende  varale lisaväärtust. Tahame pakkuda klientidele head kvaliteeti ning uudseid lahendusi ehitustegevuses. Püüame olla kliendisõbralikud ja pidada kinni kokkulepetest. Eesmärgiks on oma klientidele pakkuda teenust mida iseloomustavad optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe, lubatud tähtaegadest kinnipidamine ning paindlikkus kliendi soovide arvestamisel.

Omame järgnevaid kutsekvalifikatsioone:

Ehitusjuht tase 6, üldehituslik ehitamine

Ehitusjuht tase 6, ventilatsioonisüsteemide ehitamine

Ehitusjuht tase 6, hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemide ehitamine

Diplomeeritud ehitusinsener tase 7, hoonete ehitus, omanikujärevalve

 

Soovime olla partneriks Teie ehitusküsimuste lahendamisel!

Meeldivat koostööd soovides,


DEKTUM EHITUS OÜ